Content Marketing is de manier om een organisatie, onderneming of persoon een expertpositie te bezorgen of zich te ontwikkelen als een ‘thought leader’ die voor zijn of haar klanten en publiek van toegevoegde waarde is. In de woorden van copyblogger.com:

When done well, content creates brand equity, meaning: your brand becomes more and more valuable over time as you continue to create valuable content. And the more you help your audience, the more your brand will gain a reputation as a leader in your field. This creates a flywheel effect where you start to generate more and more momentum until suddenly you’re dominating your field. The core way content provides value to you as a business is through organic traffic. (..). It’s fundamentally different from other kinds of traffic for one critical reason — these people are looking for you. They are actively searching for information related to your business — that’s how they discovered you in the first place.
Bron: https://copyblogger.com/content-marketing/

BlueGear kan hieraan een substantiële bijdrage leveren door een content marketing training te verzorgen. De training bestaat uit 6 modules waarin telkens een belangrijk “hoofdstuk” in de online aanwezigheid op sociale media wordt toegelicht en waar mogelijk ‘hands-on’ wordt toegepast. Hieronder volgt een toelichting per module:

1 - Wie zijn mijn publieksgroepen?

De pijnpunten (uitdagingen, problemen en thematiek) van publiek van de opdrachtgever worden geïdentificeerd. Wie zijn de stakeholders en opinieleiders of woordvoerders? Wie zijn mijn concurrenten? De online berichtgeving van de diverse stakeholders geeft de aanknopingspunten om steeds beter te begrijpen wat er speelt en wat van belang is in de omgeving van de opdrachtgever. Dit geeft enerzijds waardevolle input voor de eigen dienstverlening of producten van de opdrachtgever, maar gaat anderzijds ook bijdragen aan het verbeteren van de relevantie van de eigen communicatie.

2 - Wie ben ik en wat beweegt mij?

De identiteit en “dat wat de opdrachtgever beweegt” moet worden vastgesteld. Wat is het verhaal dat verteld wil worden? Welke thema’s zijn van belang? Wat is mijn stijl, beeldtaal en tone-of-voice? Hoe richt ik mijn sociale media kanalen in (profielteksten, avatars en headerfoto’s). Ook het belang van beeldgebruik (meme’s, foto’s, infographics) komt aan bod.

3 - Vaststellen van de metrics en kpi’s

Wat zijn de belangrijkste redenen om met sociale media aan de slag te gaan? Er kunnen zowel interne als externe doelen worden vastgesteld. Een interne doelstelling kan bijvoorbeeld zijn om de eigen kennis en knowhow op een disruptief niveau te brengen. Externe doelstellingen zijn vaak gericht op doelen als “een groter bereik”, “een grotere betrokkenheid”, een “grotere merkbekendheid” of “meer conversie in de marketing funnel”. De bijbehorende ken- of meetgetallen en succesfactoren (kpi’s) worden vastgesteld.

4 - Content Marketing Basics

Hoe kan ik waardevolle content voor mijn klanten en stakeholders vinden en delen? De opdrachtgever leert werken met een online content marketing dashboard. Content die door anderen is geproduceerd (over technologische ontwikkelingen, wetenschappelijk onderzoeken, artikelen van bloggers, andere influencers en ‘thought leaders’) wordt via het dashboard van het internet opgehaald en in een continue feed gepresenteerd. Na evaluatie en handmatige selectie kan de content die van toegevoegde waarde is voor het publiek van de opdrachtgever met een druk op de knop worden gedeeld op de gewenste sociale media kanalen. De berichten van anderen kunnen worden afgewisseld met berichten over diensten en blogs die door de opdrachtgever zelf zijn geproduceerd. Zo wordt met een geringe, maar aanhoudende, inspanning begonnen met “het op de kaart zetten” van de opdrachtgever.

5 - Interactie en betrokkenheid

De heilige graal in content marketing. Wat zijn de haakjes in je content waar jouw publiek op reageert? En als er dan dialoog tot stand komt, hoe reageer je dan? Je manifesteren ‘en plein public’ is griezelig voor velen en vereist loslaten van het ego of ‘controle willen hebben’. Ook de sociale media cultuur komt aan bod: over trollen, fake news, afkortingen, off-topic, draadjes, hashtags, enz..

6 - Rapportages

Google Analytics, het sociale media dashboard en de sociale media zelf leveren de rapportages die inzicht geven in het succes van de content marketing inspanningen. De resultaten worden regelmatig besproken en geven een indicatie of de communicatie het juiste publiek bereikt en op waarde wordt geschat, dan wel bijstelling behoeft.

Praktische informatie

  • Beschrijving
  • Programma
  • Voor wie
  • Startdatums
  • De trainer
  • Tarief
Content Marketing is een veelomvattende marketing-activiteit die veel kennis en ervaring vraagt. Voor velen levert dit behoorlijke drempels op in het effectief toepassen van dit mooie onderdeel van het marketing- en PR-vak. Deze training zal veel verhelderen over jouw positie en mogelijkheden in de online dynamiek.
De training bestaat uit 6 modules waarin telkens een belangrijk “hoofdstuk” in de online aanwezigheid op sociale media wordt toegelicht en waar mogelijk ‘hands-on’ wordt toegepast. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van een online sociale media dashboard. De training wordt bij voorkeur op locatie gedaan, maar kan ook met online sessies worden aangeboden.

Non-profit organisaties, ondernemingen of personen (zzp'ers en werknemers) die een expertpositie willen bereiken of zich willen onderscheiden als ‘thought leader’.

De training wordt in goed overleg gepland met de opdrachtgever. De doorlooptijd zal naar verwachting ongeveer 3-6 maanden in beslag nemen.

De training wordt gegeven door Theo Labrujere. Theo is marcom-adviseur met een taalkundige achtergrond (UvA) en was al vroeg actief op Linkedin (2005), Twitter (2007/2008) en YouTube. Later volgden Facebook, Pinterest, Instagram, Whatsapp. Theo werkt(e) voor de sociale media van opdrachtgevers als de Cleantech Regio, de Bijenstichting, Honda Wesselink, Bladgoud tuinen en ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe.

Het tarief per module is € 500,- per persoon. Maximaal 5 deelnemers. Bij meerdere deelnemers wordt een offerte op maat gemaakt. Desgewenst kan ook een meer op maat gesneden training worden samengesteld. Bij een training op locatie moet rekening worden gehouden met extra reiskosten.