Integriteit en Good Governance (fatsoenlijk bestuur)

Theo Labrujere is samen met Leo Sonneveld en Nico Scheepers oprichter van Stichting Good Governance Monitor. De stichting staat volledig ten dienste aan de bevordering van integriteit en goed bestuur in de samenleving.

Sponsoring goede doelen

Met de sponsoring van diverse organisaties willen we laten zien dat wij niet alleen in woord, maar ook in daad duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO) een warm hart toedragen. De onderstaande organisaties of personen werden of worden door ons gesponsord door de bouw en het onderhoud van de website voor een gering bedrag of helemaal gratis uit te voeren:

  • Jaar van de Bij (2012)
  • ToMoroWood
  • Volleybalvereniging Havoc Haaksbergen

Voor de bijenstichting werd een actiesite gebouwd en gehost ter gelegenheid van het Jaar van de Bij in 2012. In mei werd een landelijke bijentelling georganiseerd, resultaten werden online geregistreerd. Zo'n 150.000 bezoekers hebben de site bezocht.

Arjan Moro en Thijs van Roomen bouwden een schooltje voor meubelmakers in Cambodja. Een zeer geslaagd project, het schooltje is gebouwd, er is een leraar aangesteld. Na het behalen van de doelen is de website opgeheven

Volleybalvereniging Havoc in Haaksbergen werd enkele jaren door BlueGear gesponsord met bouw en onderhoud van hun website.

 

Triodos Bank

BlueGear is in 2014 gaan bankieren bij Triodos Zakelijk omdat de andere zakelijke banken er toch echt met de pet naar gooien als het gaat om maatschappelijk verantwoord en duurzaam bankieren. Om bij Triodos te kunnen bankieren moet BlueGear aan de volgende voorwaarden voldoen:

"Triodos Bank verleent diensten aan ondernemingen die een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Het kan voorkomen dat producten, diensten of bedrijfsprocessen niet bijdragen aan een duurzame samenleving, maar een significante belemmering vormen voor duurzame ontwikkeling. Ondernemingen die actief zijn in een aantal specifieke sectoren die niet-duurzame producten en diensten leveren of die niet-duurzame bedrijfsprocessen hebben sluiten wij daarom uit van onze dienstverlening.

Door ondertekening van dit formulier verklaart u nu en in de toekomst geen bedrijfsactiviteiten te ontplooien of belangen te hebben of te krijgen in de sectoren bontindustrie, kernenergie, milieugevaarlijke stoffen, pornografie, tabak, kansspelen en wapenindustrie. Ook verklaart u zich niet bezig te houden met niet-duurzame bedrijfsprocessen als bio-industrie, corruptie, repressieve regimes, dierproeven, genetische modificatie, overtreding van wetgeving, gedragscodes of conventies, overtreding van milieuwetgeving,overtreding van arbeids- en overige wetgeving en overtreding van internationale codes en conventies.

Daarnaast verleent Triodos Bank geen diensten aan zakelijke relaties:

  • gevestigd in Nederland met een buitenlandse rechtsvorm,
  • gevestigd buiten Nederland,
  • waarvan de te ontvangen documenten niet in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal zijn opgesteld,
  • die een trust zijn
  • die financiële diensten verlenen zonder vergunning of ontheffing van de AFM of DNB
  • die beleggingsproducten of -diensten aan particulieren aanbieden dan wel
  • die actief zijn in de zakelijke vastgoedsector.

 

Ook zijn ondernemingen uitgesloten van dienstverlening door Triodos Bank indien zij een onduidelijke structuur, complexe eigendomsverhouding en/of onbekende uiteindelijke belanghebbenden hebben. Door deze verklaring te ondertekenen verklaart u dat de in deze alinea opgesomde activiteiten en omstandigheden niet op uw onderneming of instelling van toepassing zijn."