160x600BlueGear (Theo Labrujere) wil een inclusieve samenleving bevorderen waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is. Je bent dus van harte welkom om bij mij een bakje koffie te doen, ook als je niet gevaccineerd bent en zonder een testbewijs. De coronacrisis heeft onze samenleving verdeeld. We worden geleid door een overheid die geen antwoorden geeft op de vragen in onze samenleving waardoor een echte uitweg uit deze crisis niet in beeld komt: er moet een ethische discussie gevoerd worden en de economische modellen van ons zorgstelsel mogen wel eens kritisch bekeken worden. Dat vind ik al heel lang, maar corona zet de zaak op scherp. De Nederlaandse overheid, politieke partijen, wetenschappers en adviserende instituten (OMT, RIVM, IGJ), gesteund door de mainstream media, hebben ingezet op één doel: testen en vaccinatie. Dat klinkt heel logisch, totdat je je heel goed gaat informeren en gaat inzien dat de prijs die hiervoor betaald wordt veel te hoog is. Dat kun je heel letterlijk nemen, maar ook figuurlijk: we leveren al meer dan een jaar in op onze fundamentele democratische (grond-)rechten, op onze privacy, en de geestelijke en fysieke gezondheid van de samenleving holt achteruit. Voor de meest mensen zal deze redenering nog wel te volgen zijn en ook bevestigd worden door eigen ervaringen. Moeilijker wordt het als je je echt heel goed gaat informeren en zal gaan inzien dat we in het hele verhaal flink beduveld en belazerd worden. Het is niet voor niets dat advocaat Reiner Fuellmilch een rechtszaak voorbereid wegens misdaden tegen de menselijkheid. En dat is slechts een van de vele voorbeelden wereldwijd.

Waarom KVBM ?

Ik ken de mensen van KVBM niet persoonlijk, en omdat KVBM een nieuw platform is, is er geen track record om te beoordelen waar ze precies voor staan. Maar via Twitter ken ik wel enkele ambassadeurs, zoals huisarts Rob Elens. Ik steun dit platform en initiatief omdat het kennelijk nodig is geworden om uit te spreken wat fatsoenlijk en integer is en een tegenmacht te vormen tegen de onderdrukking van critici en andersdenkenden. Mensen die gewoon gezond zijn hoeven dat niet te bewijzen! Dat is niet normaal en wordt gebruikt als een voorwendsel om onze rechten in te perken. De integriteit van het menselijk lichaam is onaantastbaar, dat kan de overheid niet collectief terzijde schuiven, bovendien dient iedereen goed geïnformeerd te worden over de risico's van vaccinatie. Lareb overlijdens na coronavacciantie 26 5 2021Die zijn aanzienlijk (zie screenshot van het aantal mensen dat is overleden na de vaccinatie in Nederland, 26-5-2021, bron: Lareb.nl). Ik wil geen samenleving waarin mensen onder druk worden gezet om zich te laten vaccineren of een testbewijs te tonen om ergens naar binnen te mogen. Dit is in feite discriminatie en schept een samenleving gebaseerd op apartheid.