Vision statement sociale redactie: 'stakeholders first'

Stakeholder nl, bron: wikimedia.orgDe wereld verandert in rap tempo. Organisaties met een eenzijdige focus op commerciële doelen presteren minder (zelfs op financieel terrein!), dan organisaties met duurzame doelstellingen en een focus op maatschappelijke meerwaarde. Dat betekent dat degene die de belangen van de maatschappij vertegenwoordigen, uw stakeholders dus, vaker en beter in uw bedrijfsvoering betrokken zullen moeten worden. De communicatie met de buitenwereld zal moeten verbreden, verdiepen, en verbinden. Zet de ramen open en laat externe invloeden binnen: niet shareholder first, maar 'stakeholders first'. Uw sociale media hebben hierin een belangrijke rol te vervullen.

Ga naar StakeholdersFirst !.

Download Vision Statement.